Διάπλαση δοντιών

Τα προβλήματα διάπλασης των δοντιών μπορεί να αφορούν στον αριθμό, το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα και την ποιότητά τους. Επίσης, μπορεί να αφορούν μεμονωμένα δόντια ή ομάδα δοντιών. Η ύπαρξη τέτοιων δοντιών δημιουργεί στο παιδί αισθητικά, λειτουργικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Σήμερα, με την εξέλιξη των μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των δοντιών αυτών, ο Παιδοδοντίατρος μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά καλό αισθητικό αποτέλεσμα.αντιμετωπιση,