Προληπτικές Καλύψεις

Προληπτικές  Καλύψεις Οπών και Σχισμών ή Sealants

Τι είναι οι Kαλύψεις Oπών και Σχισμών;
Είναι  ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο ενάντια στην τερηδόνα των δοντιών. Πρόκειται για διαφανείς ή αδιαφανείς υγρές ρητίνες, που “γεμίζουν” τις οπές και σχισμές των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών. Σε αυτά ακριβώς τα σημεία μένουν τα υπολείμματα των τροφών και αναπτύσσεται η τερηδόνα.  Μετά την εφαρμογή τους τα μικρόβια και οι τροφές δεν μπορούν πλέον να εγκατασταθούν και να παγιδευτούν εκεί δημιουργώντας τερηδόνα.

Οι οπές και σχισμές των δοντιών είναι οι περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης τερηδόνας ιδιαίτερα την περίοδο αμέσως μετά την ανατολή των δοντιών στο στόμα.

Πώς τοποθετούνται;
Η τοποθέτησή τους είναι εύκολη και γίνεται σε μία επίσκεψη. Πρώτα καθαρίζεται και προετοιμάζεται (αδροποιείται) η μασητική επιφάνεια του δοντιού με ένα ειδικό βουρτσάκι και στη συνέχεια τοποθετείται του υλικό χωρίς να τροχιστεί το δόντι και χωρίς να απαιτείται αναισθησία.

 

Ποια δόντια  πρέπει να προστατευθούν;
Συνήθως  τα  δόντια  που  προστατεύουμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  είναι  οι  πρώτοι  μόνιμοι  γομφίοι  (εξαρίτες). Αυτά είναι τα  πιο  σημαντικά δόντια για  τη  μάσηση,  ανατέλλουν  στην  ηλικία  των  6  ετών (πίσω από  τα  υπάρχοντα  νεογιλά) και είναι τα δόντια που εμφανίζουν τη  μεγαλύτερη  πιθανότητα  να  χαλάσουν  αν  δεν  προστατευθούν. Γι’ αυτό  πρέπει  να  προστατεύονται  πάντα!  Επίσης  οι  καλύψεις  μπορούν  να  τοποθετηθούν  στους  δεύτερους  μόνιμους  γομφίους  που  ανατέλλουν  στο  στόμα  σε  ηλικία  12  περίπου  ετών, καθώς  και  σε  κάθε  νεογιλό δόντι  που  έχει  μεγάλες  οπές  και  σχισμές  και  επομένως  αυξημένο  κίνδυνο  να  εμφανίσει  τερηδόνα.

 Πότε πρέπει να τοποθετούνται οι προληπτικές καλύψεις;
Έχει βρεθεί ότι οι περισσότερες τερηδόνες παρουσιάζονται συνήθως τα πρώτα χρόνια μετά την εμφάνιση των δοντιών στο στόμα.  Γι’ αυτό οι προληπτικές καλύψεις πρέπει να τοποθετούνται μετά την ανατολή των πρώτων και δεύτερων μονίμων γομφίων, δηλαδή στην ηλικία των 6-7 και 12-13 ετών. Αυξημένο τερηδονικό κίνδυνο εμφανίζουν τα νεογιλά οπίσθια δόντια στην ηλικία των 3-5 ετών, ιδιαίτερα σε παιδιά με διατροφή πλούσια σε σάκχαρα και υδατάνθρακες.

Πώς προστατεύουν από την τερηδόνα;
Με την παρουσία των προληπτικών καλύψεων

Πόσο διαρκούν;
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι προληπτικές καλύψεις διαρκούν πολλά χρόνια (πάνω από 5-10  χρόνια) εφόσον τοποθετηθούν σωστά. Τα δόντια προστατεύονται αποτελεσματικά για όσο διάστημα διατηρούνται και παραμένουν στη θέση τους.
Ποιο είναι το κόστος τους;
Το κόστος είναι μικρό και περίπου το μισό από μια κανονική έμφραξη (σφράγισμα). Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η κάλυψη εξασφαλίζει ένα δόντι υγιές για πολλά χρόνια χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη οδοντιατρική θεραπεία.

Πρέπει να παρακολουθούνται;
Η προστασία που προσφέρουν οι καλύψεις εφόσον παραμείνουν στη θέση τους είναι 100%. Επειδή καμιά φορά οι προληπτικές καλύψεις ή ένα μέρος τους, μπορεί να αποκολληθούν από το δόντι με την πάροδο των χρόνων, θα πρέπει να ελέγχονται από τον οδοντίατρο κάθε 6-12 μήνες.

Οι προληπτικές καλύψεις θα πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου προληπτικού προγράμματος και να συνδυάζονται με χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας (και κατά περίπτωση άλλων φθοριούχων σκευασμάτων), οδηγίες και συνήθειες στοματικής υγιεινής και τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, ώστε να επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τη τερηδόνα.

 

Σύμφωνα  με  της  οδηγίες  της  Ελληνικής  Παιδοδοντικής  Εταιρείας  (ΕΠΕ)

 

Social Media

Social Media